A A A


hoofdbesturing

De proportionele hoofdbesturing maakt het mogelijk de elektronische rolwagen en de omgeving met gedoseerde hoofdbewegingen te controleren.

De hoofdbesturing bestaat uit een proportionele joystick welke achteraan op de hoofdondersteuning gemonteerd is. Door met het hoofd achterwaarts links rechts te bewegen zullen deze richtingen geactiveerd worden. Hierbij zijn echter slechts 3 richtingen aanwezig, hetzij achteruit links rechts, hetzij vooruit links rechts. Door een modeschakelaar (aanraakcontact) te activeren zal de besturing elektronisch omschakelen tussen de vooruit en achteruit (rij)richting. De ene keer zal de gebruiker dus vooruit rijden als hij zijn hoofd achteruit tegen de hoofdondersteuning drukt en de volgende keer (na aanraken van de modeschakelaar) achteruit rijden als hij zijn hoofd achteruit tegen de hoofdondersteuning drukt. Deze softwarematige oplossing (standaard aanwezig in de Easy Rider) is hier noodzakelijk om met het hoofd te kunnen sturen maar kan ook een handig hulpmiddel zijn bij andere besturingen.

De werking van de besturing zelf is te vergelijken met de standaard proportionele joystick. Hoe verder de gebruiker het hoofd naar achteren brengt hoe sneller de rolwagen in de overeenkomstige richting zal rijden. De rijrichting wordt met behulp van een pijl op het grafische scherm gevisualiseerd.

Om uit de modus rijden te gaan dient de gebruiker het contact langere tijd aan te raken tot er een geluidssignaal gegenereerd wordt.
Bent u geïnteresseerd in dit model? We geven u graag meer uitleg.