Communicatie & Computer


Contacteer uw HMC-therapeut
HMC begeleidt u in de keuze van het juiste communicatietoestel of computeraanpassing, via een huisbezoek en testing (vrijblijvend en kosteloos).

Neem contact op met uw MDT
Neem contact op met uw MDT om uw dossier op te starten en/of uw VAPH erkenningsnummer op te vragen. (Opgelet, het VAPH erkenningsnummer moet aangevraagd worden voor de leeftijd van 65 jaar.

Opmaak dossier van uw MDT of expert
Dossier bestaat uit het multidisciplinair verslag en het adviesrapport.

Dossier behandeld door VAPH (provinciaal)
Uw MDT stuurt uw volledig dossier door naar de provinciale afdeling van het VAPH voor de verwerking. U ontvangt een brief met bevestiging dat uw dossier wordt behandeld. Het VAPH stuurt u de beslissing per brief.

Verwittig HMC na beslissing van uw dossier
Bezorg een kopie van uw goedkeuring aan HMC. HMC controleert of de goedkeuring volledig is. Er is de mogelijkheid om via derdebetalerssysteem te werken.


Wil u de korte samenvatting van deze procedure, klik hier.

Maatwerk

                               

Contacteer uw HMC-therapeut
HMC begeleidt u in de keuze van de juiste rolwagen, via een huisbezoek en testing (vrijblijvend en kosteloos).

Contacteer uw arts
Een medisch voorschrift, bijlage 19, is altijd vereist in functie van een RIZIV-aanvraag. (Download hier bijlage 19bis - Multidisciplinair functioneringsrapport). OPGELET, het medisch voorschrift is 2 maanden geldig bij een eerste aanvraag. Bij de hernieuwing van uw mobiliteitshulpmiddel moet u binnen de 6 maanden contact opnemen met uw verstrekker.  

HMC maakt uw dossier op
HMC vervolledigt uw dossier met een bijlage 19 ter, motiveringsrapport, een rolstoeltest en een bijlage 20, aanvraagdocument.  

Mutualiteit behandelt uw dossier
De adviserend geneesheer beslist over de ingediende aanvraag. Na de beslissing contacteren wij u voor het verdere verloop van uw dossier in functie van bestelling en levering van uw hulpmiddel. Indien vereist stuurt uw ziekenfonds een kopie van uw dossier door naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap met vraag in tussenkomst voor het onderhoud en herstel van uw hulpmiddel en/of het supplement op uw hulpmiddel.  

VAPH behandelt uw dossier
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap beslist over de ingediende aanvraag. Indien vereist wordt uw dossier overgemaakt aan de BBC, de Bijzondere Bijstandscommissie. Het VAPH stuurt de beslissing enkel naar u. U brengt HMC op de hoogte in functie van snelle levering van uw nieuw hulpmiddel.

Wil u de korte samenvatting van deze procedure, klik hier.
                               

Contacteer uw HMC-therapeut
Uw HMC-verstrekker informeert u over het Lewis zitsysteem.

Contacteer uw arts
Een medisch voorschrift is altijd vereist. Enkel een geneesheer-specialist is hiervoor bevoegd (geen huisarts). Van zodra u in het bezit bent van uw medisch voorschrift, neemt u contact op met uw HMC-verstrekker.

HMC start uw dossier op
De zitorthese wordt op uw maat vervaardigd.

Levering van de zitorthese door uw HMC-therapeut

Verrekening van de zitorthese met uw ziekenfonds
Een Lewis zitorthese is volledig terug betaald en wordt via derde betalers regeling verrekend met uw ziekenfonds.

Automatisatie & Omgevingsbediening

Contactez HMC concernant votre dossier de l'Awiph ou le Phare.       

FAQ

Het aanbod rolwagens is enorm. Om het overzicht te bewaren, vindt u op onze website de meest courante modellen uit het volledige gamma. Meer info over deze rolstoelen of over bijkomende modellen kan u bij ons verkrijgen. Neem contact op met onze verstrekkers of vul gerust het contactformulier in. Klik hier

MDT staat voor MultiDisciplinair Team.

Dit kan zijn:

- Uw mutualiteit
- Neuromusculair Referentiecentrum (NMRC)
- Revalidatiecentrum
- Centrum voor Ontwikkelings -stoornissen (COS)

Hebt u een vraag?

Bel ons op 09 380 19 72